Weidevogelcursus

Nu's eindelijk de lente gekomen,
groen het gras, groen de bomen,
en uit het nog jonge kruid
klinkt overal luid het gefluit
en gefladder van menig vogelpaar,
dat in het nestelende voorjaar
zich bekommert om hun nageslacht.Grutto en kieviet hebben zich bedacht
en leggen hun ei elders, want
inburgering is moeilijk in Nederland.

Schrijver: Ruurd van der Weij, 15 mei. 2006

 

 Foto_bij_gedicht.jpg